?

Log in

No account? Create an account
Suza's Journal [entries|friends|calendar]
Suza

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

You.... Are my happy ending. [20 May 2007|08:23pm]

Hahahha, ik mis jou helemaal niet, sukkel!

6 comments|post comment

[19 Jul 2006|02:41pm]
Het had net zo goed regenachtig kunnen zijn die dag. We hadden ons erop ingesteld. Ik zag mezelf al zitten met mijn incognito petje, dat ik speciaal voor deze gelegenheid gekocht had. De regen langs de ramen sijpelend, ik een warme cappuchino en hij zijn espresso. Ik oefende mijn steelse blik in de spiegel die morgen. En besloot deze thuis te laten. Ik had het petje niet nodig, trouwens. We spraken af in een stad waar niemand ons kende. We hoeften niet bang te zijn. We deden niets verkeerd.
In tegenstelling tot waar ik op hoopte was het warm die dag, en liepen we hand in had door die onbekende stad. Om ste beurt kozen we welke kant we opgingen en Thom was voorbeeldig. We hoopten op een parkje, waar je lekker liggen kon, maar vonden eindeloze steegjes en uiteindelijk een leeg café. Na onze derde koffie en één rosé, wat ik anders nooit drink, maar voor mijn amerikaan maakte ik graag een uitzondering, keek ik plotseling op de klok. We waren de tijd vergeten. Rennend naar het station begon de werkelijkheid langzaam tot me door te dringen. Het begon te regenen, en met elke druppel op mijn gezicht kwam de realiteit een stapje dichterbij. Als een warme deken voelde ik het over me heen vallen. Dit was niet echt, dit was niet voor eeuwig, dit was eengelukkige dag, Dit was een droom. En ik schrok wakker van de telefoon.
post comment

[14 Jun 2006|04:20pm]
My tarot card for today was "The Chariot" May my victories be sweet....
2 comments|post comment

[13 Jun 2006|06:49pm]
En dan heb je gvrdmm ook nog de juiste muzieksmaak!
6 comments|post comment

[22 Feb 2006|04:27pm]
Ik luister franse liedjes en denk aan jou!
2 comments|post comment

Niet meer zo groen als kikkerdril.... [25 Oct 2005|04:27pm]
closed closed closed

My boots are made for walking,
and that's just what they'll do!
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]